paniyangcuk

n root: paniyangcug-

CDKA
  • baby daughter (50)

Endings

Case/Number

1 2 3+
normal paniyangcuk paniyangcugka paniyangcugpuk paniyangcugpet paniyangcugen paniyangcugtek paniyangcugci paniyangcuga paniyangcugak paniyangcugat paniyangcugni paniyangcugtek paniyangcugteng paniyangcugek paniyangcugegka paniyangcugpuk paniyangcugpet paniyangcugegken paniyangcugtek paniyangcugci paniyangcugek paniyangcugik paniyangcugit paniyangcugegni paniyangcugtek paniyangcugteng paniyangcuget paniyangcugenka paniyangcugpuk paniyangcugpet paniyangcugeten paniyangcugtek paniyangcugci paniyangcugi paniyangcugik paniyangcugit paniyangcugni paniyangcugtek paniyangcugteng
subj/poss paniyangcugem paniyangcugma paniyangcugemnuk paniyangcugemta paniyangcugpet paniyangcugp'tek paniyangcugp'ci paniyangcugen paniyangcugegta paniyangcugta paniyangcugmi paniyangcugmegtek paniyangcugmegta paniyangcugek paniyangcugegma paniyangcugemnuk paniyangcugemta paniyangcugpet paniyangcugp'tek paniyangcugp'ci paniyangcugini paniyangcugigta paniyangcugita paniyangcugegni paniyangcugmegtek paniyangcugmegta paniyangcuget paniyangcugma paniyangcugemnuk paniyangcugemta paniyangcugpet paniyangcugp'tek paniyangcugp'ci paniyangcugini paniyangcugigta paniyangcugita paniyangcugmi paniyangcugmegtek paniyangcugmegta
at paniyangcugmi paniyangcugemni paniyangcugemtegni paniyangcugemt'ni paniyangcugp'ni paniyangcugp'tegni paniyangcugp't'sni paniyangcugani paniyangcugagni paniyangcugatni paniyangcugmini paniyangcugmegtegni paniyangcugmegt'ni paniyangcugni paniyangcugemni paniyangcugemtegni paniyangcugemt'ni paniyangcugp'ni paniyangcugp'tegni paniyangcugp't'sni paniyangcugini paniyangcugigni paniyangcugitni paniyangcugmini paniyangcugmegtegni paniyangcugmegt'ni paniyangcugni paniyangcugemni paniyangcugemtegni paniyangcugemt'ni paniyangcugp'ni paniyangcugp'tegni paniyangcugp't'sni paniyangcugini paniyangcugigni paniyangcugitni paniyangcugmini paniyangcugmegtegni paniyangcugmegt'ni
to paniyangcugmen paniyangcugemnun paniyangcugemtegnun paniyangcugemt'nun paniyangcugp'nun paniyangcugp'tegnun paniyangcugp't'snun paniyangcuganun paniyangcugagnun paniyangcugatnun paniyangcugminun paniyangcugmegtegnun paniyangcugmegt'nun paniyangcugnun paniyangcugemnun paniyangcugemtegnun paniyangcugemt'nun paniyangcugp'nun paniyangcugp'tegnun paniyangcugp't'snun paniyangcuginun paniyangcugignun paniyangcugitnun paniyangcugminun paniyangcugmegtegnun paniyangcugmegt'nun paniyangcugnun paniyangcugemnun paniyangcugemtegnun paniyangcugemt'nun paniyangcugp'nun paniyangcugp'tegnun paniyangcugp't'snun paniyangcuginun paniyangcugignun paniyangcugitnun paniyangcugminun paniyangcugmegtegnun paniyangcugmegt'nun
from paniyangcugmek paniyangcugemnek paniyangcugemtegnek paniyangcugemt'nek paniyangcugp'nek paniyangcugp'tegnek paniyangcugp't'snek paniyangcuganek paniyangcugagnek paniyangcugatnek paniyangcugminek paniyangcugmegtegnek paniyangcugmegt'nek paniyangcugnek paniyangcugemnek paniyangcugemtegnek paniyangcugemt'nek paniyangcugp'nek paniyangcugp'tegnek paniyangcugp't'snek paniyangcuginek paniyangcugignek paniyangcugitnek paniyangcugminek paniyangcugmegtegnek paniyangcugmegt'nek paniyangcugnek paniyangcugemnek paniyangcugemtegnek paniyangcugemt'nek paniyangcugp'nek paniyangcugp'tegnek paniyangcugp't'snek paniyangcuginek paniyangcugignek paniyangcugitnek paniyangcugminek paniyangcugmegtegnek paniyangcugmegt'nek
through paniyangcugkun paniyangcugemkun paniyangcugemtegkun paniyangcugemt'kun paniyangcugp'kun paniyangcugp'tegkun paniyangcugp't'sgun paniyangcugakun paniyangcugagkun paniyangcugatkun paniyangcugmikun paniyangcugmegtegkun paniyangcugmegt'kun paniyangcugkun paniyangcugemkun paniyangcugemtegkun paniyangcugemt'kun paniyangcugp'kun paniyangcugp'tegkun paniyangcugp't'sgun paniyangcugikun paniyangcugigkun paniyangcugitkun paniyangcugmikun paniyangcugmegtegkun paniyangcugmegt'kun paniyangcutgun paniyangcugemkun paniyangcugemtegkun paniyangcugemt'kun paniyangcugp'kun paniyangcugp'tegkun paniyangcugp't'sgun paniyangcugikun paniyangcugigkun paniyangcugitkun paniyangcugmikun paniyangcugmegtegkun paniyangcugmegt'kun
like paniyangcugt'stun paniyangcugemt'stun paniyangcugemtegt'stun paniyangcugemtet'stun paniyangcugp't'stun paniyangcugp'tegt'stun paniyangcugp't'st'stun paniyangcugat'stun paniyangcugagt'stun paniyangcugatt'stun paniyangcugmit'stun paniyangcugmegtegt'stun paniyangcugmegtet'stun paniyangcugt'stun paniyangcugemt'stun paniyangcugemtegt'stun paniyangcugemtet'stun paniyangcugp't'stun paniyangcugp'tegt'stun paniyangcugp't'st'stun paniyangcugit'stun paniyangcugigt'stun paniyangcugitt'stun paniyangcugmit'stun paniyangcugmegtegt'stun paniyangcugmegtet'stun paniyangcugt'stun paniyangcugemt'stun paniyangcugemtegt'stun paniyangcugemtet'stun paniyangcugp't'stun paniyangcugp'tegt'stun paniyangcugp't'st'stun paniyangcugit'stun paniyangcugigt'stun paniyangcugitt'stun paniyangcugmit'stun paniyangcugmegtegt'stun paniyangcugmegtet'stun

Possessor

1 2 3+
- paniyangcuk paniyangcugek paniyangcuget paniyangcugem paniyangcugek paniyangcuget paniyangcugmi paniyangcugni paniyangcugni paniyangcugmen paniyangcugnun paniyangcugnun paniyangcugmek paniyangcugnek paniyangcugnek paniyangcugkun paniyangcugkun paniyangcutgun paniyangcugt'stun paniyangcugt'stun paniyangcugt'stun paniyangcuk paniyangcugek paniyangcuget paniyangcugem paniyangcugek paniyangcuget paniyangcugmi paniyangcugni paniyangcugni paniyangcugmen paniyangcugnun paniyangcugnun paniyangcugmek paniyangcugnek paniyangcugnek paniyangcugkun paniyangcugkun paniyangcutgun paniyangcugt'stun paniyangcugt'stun paniyangcugt'stun paniyangcuk paniyangcugek paniyangcuget paniyangcugem paniyangcugek paniyangcuget paniyangcugmi paniyangcugni paniyangcugni paniyangcugmen paniyangcugnun paniyangcugnun paniyangcugmek paniyangcugnek paniyangcugnek paniyangcugkun paniyangcugkun paniyangcutgun paniyangcugt'stun paniyangcugt'stun paniyangcugt'stun
gui paniyangcugka paniyangcugegka paniyangcugenka paniyangcugma paniyangcugegma paniyangcugma paniyangcugemni paniyangcugemni paniyangcugemni paniyangcugemnun paniyangcugemnun paniyangcugemnun paniyangcugemnek paniyangcugemnek paniyangcugemnek paniyangcugemkun paniyangcugemkun paniyangcugemkun paniyangcugemt'stun paniyangcugemt'stun paniyangcugemt'stun paniyangcugpuk paniyangcugpuk paniyangcugpuk paniyangcugemnuk paniyangcugemnuk paniyangcugemnuk paniyangcugemtegni paniyangcugemtegni paniyangcugemtegni paniyangcugemtegnun paniyangcugemtegnun paniyangcugemtegnun paniyangcugemtegnek paniyangcugemtegnek paniyangcugemtegnek paniyangcugemtegkun paniyangcugemtegkun paniyangcugemtegkun paniyangcugemtegt'stun paniyangcugemtegt'stun paniyangcugemtegt'stun paniyangcugpet paniyangcugpet paniyangcugpet paniyangcugemta paniyangcugemta paniyangcugemta paniyangcugemt'ni paniyangcugemt'ni paniyangcugemt'ni paniyangcugemt'nun paniyangcugemt'nun paniyangcugemt'nun paniyangcugemt'nek paniyangcugemt'nek paniyangcugemt'nek paniyangcugemt'kun paniyangcugemt'kun paniyangcugemt'kun paniyangcugemtet'stun paniyangcugemtet'stun paniyangcugemtet'stun
ellpet paniyangcugen paniyangcugegken paniyangcugeten paniyangcugpet paniyangcugpet paniyangcugpet paniyangcugp'ni paniyangcugp'ni paniyangcugp'ni paniyangcugp'nun paniyangcugp'nun paniyangcugp'nun paniyangcugp'nek paniyangcugp'nek paniyangcugp'nek paniyangcugp'kun paniyangcugp'kun paniyangcugp'kun paniyangcugp't'stun paniyangcugp't'stun paniyangcugp't'stun paniyangcugtek paniyangcugtek paniyangcugtek paniyangcugp'tek paniyangcugp'tek paniyangcugp'tek paniyangcugp'tegni paniyangcugp'tegni paniyangcugp'tegni paniyangcugp'tegnun paniyangcugp'tegnun paniyangcugp'tegnun paniyangcugp'tegnek paniyangcugp'tegnek paniyangcugp'tegnek paniyangcugp'tegkun paniyangcugp'tegkun paniyangcugp'tegkun paniyangcugp'tegt'stun paniyangcugp'tegt'stun paniyangcugp'tegt'stun paniyangcugci paniyangcugci paniyangcugci paniyangcugp'ci paniyangcugp'ci paniyangcugp'ci paniyangcugp't'sni paniyangcugp't'sni paniyangcugp't'sni paniyangcugp't'snun paniyangcugp't'snun paniyangcugp't'snun paniyangcugp't'snek paniyangcugp't'snek paniyangcugp't'snek paniyangcugp't'sgun paniyangcugp't'sgun paniyangcugp't'sgun paniyangcugp't'st'stun paniyangcugp't'st'stun paniyangcugp't'st'stun
taugna paniyangcuga paniyangcugek paniyangcugi paniyangcugen paniyangcugini paniyangcugini paniyangcugani paniyangcugini paniyangcugini paniyangcuganun paniyangcuginun paniyangcuginun paniyangcuganek paniyangcuginek paniyangcuginek paniyangcugakun paniyangcugikun paniyangcugikun paniyangcugat'stun paniyangcugit'stun paniyangcugit'stun paniyangcugak paniyangcugik paniyangcugik paniyangcugegta paniyangcugigta paniyangcugigta paniyangcugagni paniyangcugigni paniyangcugigni paniyangcugagnun paniyangcugignun paniyangcugignun paniyangcugagnek paniyangcugignek paniyangcugignek paniyangcugagkun paniyangcugigkun paniyangcugigkun paniyangcugagt'stun paniyangcugigt'stun paniyangcugigt'stun paniyangcugat paniyangcugit paniyangcugit paniyangcugta paniyangcugita paniyangcugita paniyangcugatni paniyangcugitni paniyangcugitni paniyangcugatnun paniyangcugitnun paniyangcugitnun paniyangcugatnek paniyangcugitnek paniyangcugitnek paniyangcugatkun paniyangcugitkun paniyangcugitkun paniyangcugatt'stun paniyangcugitt'stun paniyangcugitt'stun
ellmenek paniyangcugni paniyangcugegni paniyangcugni paniyangcugmi paniyangcugegni paniyangcugmi paniyangcugmini paniyangcugmini paniyangcugmini paniyangcugminun paniyangcugminun paniyangcugminun paniyangcugminek paniyangcugminek paniyangcugminek paniyangcugmikun paniyangcugmikun paniyangcugmikun paniyangcugmit'stun paniyangcugmit'stun paniyangcugmit'stun paniyangcugtek paniyangcugtek paniyangcugtek paniyangcugmegtek paniyangcugmegtek paniyangcugmegtek paniyangcugmegtegni paniyangcugmegtegni paniyangcugmegtegni paniyangcugmegtegnun paniyangcugmegtegnun paniyangcugmegtegnun paniyangcugmegtegnek paniyangcugmegtegnek paniyangcugmegtegnek paniyangcugmegtegkun paniyangcugmegtegkun paniyangcugmegtegkun paniyangcugmegtegt'stun paniyangcugmegtegt'stun paniyangcugmegtegt'stun paniyangcugteng paniyangcugteng paniyangcugteng paniyangcugmegta paniyangcugmegta paniyangcugmegta paniyangcugmegt'ni paniyangcugmegt'ni paniyangcugmegt'ni paniyangcugmegt'nun paniyangcugmegt'nun paniyangcugmegt'nun paniyangcugmegt'nek paniyangcugmegt'nek paniyangcugmegt'nek paniyangcugmegt'kun paniyangcugmegt'kun paniyangcugmegt'kun paniyangcugmegtet'stun paniyangcugmegtet'stun paniyangcugmegtet'stun

(Endings are automatically generated. Help us out by reporting errors!)